Narzędzia .

Poznaj nasze narzędzia

contacts

Centralny katalog kontaktów Aplikacja przeznaczona dla klientów poczty, webmail, urządzenia mobilne i urządzenia telefoniczne, która umożliwia udostępnienie ujednoliconego katalogu kontaktów między wszystkimi użytkownikami organizacji. Pozycje w centralnym katalogu można modyfikować z ujednoliconego interfejsu WWW administratora serwera Task Real lub można utworzyć łącze do systemu informatycznego klienta. Dzięki tej aplikacji wszyscy użytkownicy mają dostęp do jednego, aktualnego katalogu, do którego mają dostęp niemal w każdym miejscu - z klienta poczty (MS Outlook, Mozilla Thunderbird), poczty internetowej, urządzenia mobilnego (Android, iOS) lub telefonu stacjonarnego IP.

Właściwości

  • obsługa wielu numerów telefonów i wiadomości e-mail dla jednego kontaktu (stacjonarny, komórkowy, służbowy, prywatny...)
  • obsługa skróconych nazw dla organizacji (dla lepszej czytelności na przykład na wyświetlaczu telefonu lub dla niektórych klientów pocztowych)
  • interfejs WWW administracji do zarządzania kontaktami z możliwością ustawienia wielu administratorów z różnymi poziomami uprawnień
  • wsparcie importu i eksportu rekordów (łatwy przewodnik pomocy)
  • modułowa struktura katalogu kontaktów - firma i osoba lub tylko osoba
  • możliwość wyszukiwania według różnych pozycji - imię, nazwisko, adres e-mail, organizacja
  • usługa podpowiedzi w wybranych klientach pocztowych na komputerach stacjonarnych i w webmailu
  • wyszukiwanie kontaktów bezpośrednio na telefonie IP
  • w przypadku połączeń przychodzących wyświetlanie imion osób dzwoniących na wyświetlaczu telefonu