Implementacja usług serwerowych .

Administracja serwera, zarządzanie sieciami komputerowymi, outsourcing

Niezawodne rozwiązania korporacyjnej Task Real

storage

Administracja serwera

Zapewnienie administrowania serwerem uważamy za integralną część dostawy samego serwera. Celem jest zapewnienie maksymalnej satysfakcji klienta z dostarczonego rozwiązania i zapewnienie bliskich relacji mających na celu dalszy rozwój wprowadzonego rozwiązania. Usługa administracji serwerem jest przeznaczona dla firm o każdej wielkości - zarządzanie serwerem odbywa się w całości lub tylko w trybie wyższego wsparcia systemu, w którym administrator IT klienta wykonuje rutynowe operacje i korzysta z naszego wsparcia technicznego tylko w przypadku bardziej specjalistycznych zadań.

 • regularne, comiesięczne kontrole profilaktyczne (prognozowanie ryzyka i zapobieganie jego powstawaniu)
 • aktualizacje bezpieczeństwa i okresowe oprogramowania
 • monitorowanie dostępności i stanu serwera
 • podłączenie serwerów do centralnego systemu usług (regularna kopia bezpieczeństwa konfiguracji i stanu, ewidencja instalowanych wersji oprogramowania itp.)
 • usługa obejmuje inne czynności razem z zarządzaniem sieciami komputerowymi

network_check

Zarządzanie sieciami komputerowymi

Poprzez outsourcing świadczymy usługę zarządzania siecią komputerową. Usługa ta jest przeznaczona dla małych i średnich firm, które nie zatrudniają własnych administratorów IT lub nie mają żadnego pracownika, który jest za to odpowiedzialny, na przykład w formie podziału obowiązków. Usługa przeznaczona jest również dla tych firm, które wymagają gwarantowanej jakości i dostępności usług lub chcą skupić się wyłącznie na własnej działalności.

Usługa zawiera następujące działania:

 • ciągła konserwacja HW i SW klienta (prewencyjne kontrole, aktualizacje, profilaktyka, ...)
 • rozwiązanie incydentów operacyjnych (awarie i usterki)
 • realizacja nowych zgłoszeń (na przykład utworzenie sieci w nowym biurze)
 • wsparcie techniczne i konsultacje
 • dostawa sprzętu ICT (komputery stacjonarne, notebooki, elementy sieciowe, ...)
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych (tonery, nośniki danych, ...)
Usługa obejmuje następujące obszary:
 • zarządzanie stacjami klienckimi i urządzeniami peryferyjnymi (drukarki, skanery, ...)
 • zarządzanie infrastrukturą sieciową (switche, routery, wi-fi AP, itd.)
 • zarządzanie serwerami – więcej informacji powyżej
 • zarządzanie telefonią IP (opcjonalnie)

check_circle

Outsourcing

Outsourcing jest ogólnie rozumiany jako wydzielenie i przekazanie wewnętrznie zapewnianych usług i procesów do zewnętrznego dostawcy.
Zalety outsourcingu dla klienta:

 • gwarantowana dostępność techników serwisowych
 • dostępność zespołu specjalistów
 • znajomość najnowszych technologii
 • przenoszenie ryzyka na dostawcę
 • eliminacja kosztów związanych z zatrudnieniem własnego administratora ICT0