Narzędzia .

Poznaj nasze narzędzia

phonelink_ring

Hotline W praktyce bardzo pewne rozwiązanie dla linii serwisowej lub hot line - wszędzie tam, gdzie trzeba mieć pewność, że klient zawsze się dodzwoni, a serwis będzie w stanie przyjąć jego zgłoszenie, chodzi zwłaszcza o całodobowe linie w trybie 24/7. Dzięki temu, że połączenie jest przekazywane do centrali PBX, możliwa jest dowolna praca z połączeniem: odtworzyć komunikat, tworzyć kolejki lub grupy połączeń, przekierowywać połączenia między technikami, nagrywać połączenia, itp. Bardzo przydatną funkcją jest możliwość przekierowania połączeń na numer komórkowy technika poza godzinami pracy linii, przy zachowaniu całej funkcjonalności systemu i jego zalet.

Linia serwisowa o wysokiej dostępności

  • bardzo wysoka dostępność i niezawodność całego systemu
  • wiadomości powitalne, kolejki połączeń, dzwonienie w grupie, przełączanie rozmów, nagrywanie rozmów
  • monitorowanie, testy, statystyki połączeń
  • tryb dzwonienia poza godzinami pracy
  • powiadomienia e-mail i SMS o nieodebranych połączeniach
  • konfiguracja i zarządzanie systemem odbywa się zdalnie - bez potrzeby fizycznego kontaktu
Normalny ruch w godzinach pracy
Numer serwisu jest przekierowywany na numer SIP przy użyciu modemu GSM. Połączenie przechodzi przez linię podstawową do centrali serwisu. Tutaj mogą powstać dowolne scenariusze: na przykład można odtworzyć początkową wiadomość, telefony mogą dzwonić w grupie, połączenie może czekać w kolejce rozmów, itp.

Wariant działania poza godzinami pracy
Bardzo przydatna funkcja, jeżeli na przykład jeden z techników utrzymuje telefon w stanie gotowości. Wszystkie wyżej wymienione funkcje centrali są zachowane, rozmowa jest obsługiwana przez technika bez konieczności fizycznego przebywania w miejscu pracy, klient nie zauważa różnicy.

Częściowy przestój
W przypadku następujących sytuacji:

  • awaria głównej linii / trunk SIP
  • awaria jednego z operatorów
  • awaria (wyłączenie) głównego węzła

Całkowity przestój w działaniu
W przypadku przestoju w działaniu całego klastra PBX lub obu linii, możliwe jest - za pomocą zdalnego dostępu (skrypt) – przekierować połączenia bezpośrednio w modemie GSM. Klient nadal dzwoni na ten sam numer usługi i dodzwania się na numer telefonu komórkowego technika - linia serwisowa pozostaje dostępna i funkcjonalna.