Narzędzia .

Poznaj nasze narzędzia

settings_phone

Predictive dialer Predictive dialer niezależnie od operatora sam wybiera numery telefonów z predefiniowanej kolejki (grupy numerów), a w przypadku sukcesu (połączenie z wybranym numerem) łączy połączenie z wolnym operatorem i pokazuje mu informacje o danym połączeniu za pomocą wyskakującego okienka pop-up. Kliknięcie wyskakującego okna może wyświetlić kartę klienta z systemu informacyjnego firmy. Przy udanym połączeniu dany numer jest oznaczany w kolejce wywołań jako wykonany, dzięki czemu nie jest wywoływany ponownie (zapisu dokonuje operator). W przypadku braku kontaktu z danym numerem (numer jest niedostępny, nie istnieje lub rozmowa nie została podjęta) system zapisuje komunikat błędu w bazie danych i przechodzi do następnego numeru. Wywołanie nieodebranego numeru powtarza się ponownie w określonym przedziale czasowym i określonej liczbie prób. Wydajność wzrasta o 43%!

Administracja

Zarządzanie kolejkami telefonów
 • wypełnianie, uruchamianie, wstrzymywanie, czyszczenie kolejki
 • obsługa wielu równoległych kolejek (każdy zespół ma własną kolejkę)
 • możliwość tworzenia wyjściowych ustawień dla całej kolejki (więcej informacji: profile wybierania numerów w .csv)
Import plików .csv z danymi do inicjacji połączeń
 • określony numer wychodzący dla kontaktu lub całego importu)
 • jeden numer z listy numerów wychodzących (dla kontaktu lub całego importu), numer dla każdego kontaktu jest wybierany losowo, opcjonalnie można wymusić, że wielokrotna próba kontaktu nie będzie pochodzić z tego samego numeru telefonu
 • profil wybierania – ilość prób połączenia w przypadku niepowodzenia, długość dzwonienia, czas wykonania połączenia itp.
 • identyfikator (business case/plik, kontakt do którego się dzwoni itp.) do powiązania z IS klienta

Automatyczne wybieranie numeru

 • zwiększenie efektywności pracy i oszczędność czasu operatora
 • automatyzacja wybierania numeru i rejestracji informacji o połączeniach
 • podgląd bieżącego stanu zadań
 • statystyki operatorów i grupy
 • wydajność wzrasta o 43%!

Część operatora

Pop-up
 • w przypadku rozmów wybieranych dialerem wyświetlane są informacje o wybranym numerze (nazwa kontaktu, business case/plik, kampania, liczba połączeń itd.) na podstawie danych zaimportowanych z pliku csv/IS
 • dla pozostałych połączeń przychodzących można pobrać informacje z IS, centralnego katalogu kontaktów lub innych baz klientów w celu uzyskania informacji o dzwoniącym
 • dla IS opartych o WWW można wybrać konkretny business case/plik lub kontakt
 • w przypadku innych IS można komunikować się z lokalną lub serwerową instancją IS
Pop-up dla przeglądarki Chrome
 • aplikacja w Systray (Windows, Linux)
 • umożliwia otwierać konkretny URL (na przykład IS opartego o WWW)
 • dla pozostałych IS potrafi uruchomić inny SW (lokalny lub z serwera), ewentualnie można zaprogramować integrację z lokalnym systemem
Login
 • logowanie/przerwa/wylogowanie operatora
 • powiązanie operator - linia wewnętrzna
 • powiązanie operator – kolejka rozmów
 • podstawowe raporty (liczba oczekujących połączeń w kolejce itp.)
System informacyjny klienta Dialer umożliwia komunikację z IS klienta za pośrednictwem interfejsu (na przykład SOAP) lub bezpośrednio z serwerem SQL IS klienta. Używa na komunikacja dwukierunkowa, na przykład:
 • dialer zapisuje stan zakończonego połączenia bezpośrednio do IS (na przykład dla połączeń niepołączonych zapisze, że wywołany kontakt nie istnieje, nie odbiera, itp.)
 • uzyskiwanie informacji o połączeniu przychodzącym
 • wprowadzanie kontaktów do kolejki dialera bezpośrednio z IS