Komplexné riešenia Call Centra.

Komplexné nasadenie IP telefónie do vašej organizácie

Call Centrum na kľúč

Ponúkame predaj alebo prenájom Call Centra, ktoré vám zostavíme na kľúč presne podľa vašich požiadaviek alebo podľa vašej konkrétnej situácie. Zaistíme vám aj kompletný outsourcing Call Centra na našich technických prostriedkoch a s našimi profesionálnymi pracovníkmi. Call Centrum je určené predovšetkým pre spoločnosti s vysokými požiadavkami na kvalitu a komplexnosť riešení s potrebou efektívnej a profesionálnej komunikácie so svojimi súčasnými aj potenciálnymi zákazníkmi. Ocenia ho najmä firmy, ktoré zavádzajú riešenie Customer Relationship Management (CRM) ako nástroj na efektívne riadenie vzťahov so zákazníkmi.

check_circle Predaj alebo prenájom Call Centra

Ponúkame implementáciu, prevádzku, dohľad a poradenstvo profesionálneho Call Centra na komunikáciu s vašimi zákazníkmi. Môžete si zvoliť zriadenie vlastného Call Centra alebo vám prenajmeme našu technickú platformu. Využite výhody jedného dodávateľa pre celý komplex služieb Call Centra.

check_circle Outsourcing Call Centra

Nechajte všetko na nás. Ponúkame kompletné zaistenie služieb na našich prostriedkoch vrátane personálneho zaistenia. Využite najrozšírenejšiu infraštruktúru a ďalšie podporné služby, kvalitný servis a dohľadové kapacity. Garantujeme bezchybnú prevádzku s minimálnymi nárokmi na znalosti vašich pracovníkov a úsporu nákladov.

check_circle Služba obsahuje:
 • analýzu existujúceho stavu
 • analýzu komunikačných aktivít so zákazníkmi, partnermi alebo dodávateľmi
 • projekt optimálneho variantu
  • návrh Call Centra na kľúč vrátane návrhu dodávky a inštalácie aktívnych prvkov
  • rozsah služby závisí od vašich individuálnych požiadaviek.
 • dodávku riešení
  • od telefónnej linky cez PBX, PC až po CRM alebo outsourcing
 • servis a dohľad nad systémami
  • nepretržitý monitoring 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku
  • on-line služby HELP DESK
  • informácie a konzultácie
 • garancie
  • Poskytujeme servis a dohľad 24 hodín denne a 365 dní v roku.

check_circle Call Centrum na kľúč

Architektúru riešení delíme podľa umiestnenia jednotlivých operátorských skupín

 • centralizovaná
 • decentralizovaná
check_circle Podľa umiestnenia inteligencie riadenia:
 • distribuované (základné) Call Centrá
  • databázy a ich aplikácie sú lokálne umiestnené na strane zákazníka
  • databázy tak pre kľúčové aplikácie, ako aj používateľsky orientované aplikácie
 • čiastočne centralizované (enhanced) Call Centrá
  • aplikácie sú spoločné jednotlivým hniezdam a sú centralizované a umiestnené nad sieť do jedného bodu
  • u zákazníka zostávajú najčastejšie využívané časti aplikácií a dát (zákaznícky orientované aplikácie)
  • zvýšenie pocitu bezpečnosti u zákazníka, lebo má svoje dáta pod dohľadom
 • centralizované Call Centrá s využitím inteligentných sietí (IN)
  • použitie IN platformy dáva možnosť implementovať (enhanced) funkcie
  • výhoda umiestnenia zákazníckych dát zostáva zachovaná

check_circle Podľa telekomunikačnej infraštruktúry
 • euroISDN2 alebo euroISDN30
 • Farebné linky
 • Siete LAN
 • PBX + hardvér + softvér
 • technická špecifikácia riešenia podľa výberu
check_circle Ostatné služby
 • poradenstvo
 • možnosť rozloženého financovania
 • informatívne workshopy na poskytnutie základných informácií o technológii či iných častiach služby
 • technické školenia ako súčasť dodávky technológie a ďalšie služby
check_circle CRM systémy

Dodávateľmi CRM systémov pre naše Call Centrá sú GENESYS, NEXTIRAOne, SAP, SIEBE a TeliaCall. Na prianie zákazníka je možné zvoliť aj iných dodávateľov alebo partnerov.

check_circle Možnosti Call Centra

 • ponúka telefónny styk so zákazníkmi s okamžitým prehľadom histórie a detailov vzťahu vrátane aktivity operátorov, či ide o prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor
 • umožňuje kategorizovať zákazníkov a budovať ich efektívne databázy
 • vytvára voliteľné výstupné zostavy a prehľady vrátane analýz

check_circle Niečo navyše
 • paralelné spracovanie projektov alebo kampaní v jednom ovládacom prostredí
 • vytváranie presne cielených komunikačných programov s odhadnuteľným efektom
 • napojenie na rôzne komunikačné kanály
 • široký register bezpečnostných a kontrolných mechanizmov
check_circle Spojovacie systémy

Dodávateľmi spojovacích systémov sú poprední výrobcovia telefónnych ústrední – Alcatel, Siemens, Ericsson a 2N. Na prianie zákazníka je možné zvoliť aj iných dodávateľov alebo partnerov.

check_circle HW

Dodávateľmi hardvéru (PC, terminálov a ďalších zariadení) sú naši partneri SUN, DELL, Autocont a HP. Na prianie zákazníka je možné zvoliť aj iných dodávateľov alebo partnerov.