Nastroje .

Zoznámte sa s našimi nástrojmi

contacts

Vlastnosti adresára Aplikácia určená pre poštové klienty, webmail, mobilné zariadenia a telefónne prístroje, ktorá umožňuje zdieľať jednotný adresár kontaktov medzi všetkými používateľmi v organizácii. Položky centrálneho adresára je možné upravovať z jednotného webového administračného rozhrania servera LinuxBox alebo je možné vytvoriť prepojenie do informačného systému zákazníka. Vďaka tejto aplikácii majú všetci používatelia dostupný jednotný a aktuálny adresár, ku ktorému môžu pristúpiť takmer odkiaľkoľvek – zo svojho poštového klienta (MS Outlook, Mozilla Thunderbird), webmailu, mobilného zariadenia (Android, iOS) či pevného IP telefónu.

Vlastnosti adresára

  • podpora viacerých telefónnych čísel a e-mailov k jednému kontaktu (pevná linka, mobil, pracovný, súkromný…)
  • podpora skrátených názvov v prípade organizácií (pre lepšiu čitateľnosť napr. na displejoch telefónov či v niektorých poštových klientoch)
  • webové administračné rozhranie na správu kontaktov s možnosťou nastaviť viacerých administrátorov s rôznou úrovňou oprávnenia
  • podpora importu a exportu záznamov (komfortný sprievodca)
  • modulárna štruktúra adresára – organizácie a osoby alebo len osoby
  • možnosť vyhľadávať podľa rôznych položiek – meno, priezvisko, e-mail, organizácia
  • podpora našepkávania vo vybraných desktopových poštových klientoch a webmaile
  • vyhľadávanie kontaktov priamo na IP telefóne
  • pri prichádzajúcich hovoroch zobrazenie mien volajúcich na displeji telefónu