Nastroje .

Zoznámte sa s našimi nástrojmi

ic_storage

TASK Real Server TASK REAL Server je určený spoločnostiam ľubovoľnej veľkosti s rôznorodými potrebami, ktorým sa dokáže ľahko prispôsobiť. Ide o komplexné riešenie s vysokou úrovňou servisnej podpory, ktorá je jednou z kľúčových filozofií spoločnosti.

Komplexné serverové riešenie

  • komplexné zabezpečenie firemnej siete
  • nadštandardný servis a technická podpora
  • jednotné webové administračné rozhranie
  • detailné analýzy prevádzky vybraných služieb
  • vyvíjané pre slovenské prostredie
  • plne modulárny systém

Malé a stredné spoločnosti môžu s výhodou využiť all-in-one riešenie, keď v rámci jedného servera môžu byť inštalované všetky dostupné moduly spravovateľné jednotným webovým administračným rozhraním vhodným aj pre človeka IT neznalého.

Pre veľké spoločnosti je možné LinuxBox Server implementovať s jedným či viacerými vybranými modulmi pripravenými na vysoký výkon a prevádzkovú záťaž, prípadne ďalej na mieru upravenými podľa ich špecifických požiadaviek s plnou integráciou do vnútrofiremnej sieťovej infraštruktúry. S cieľom zaistiť maximálnu spoľahlivosť je možné server prevádzkovať ako failover klaster.

Telekomunikačným operátorom dodávame webové administračné rozhranie upravené podľa vzhľadu korporátnej identity vrátane možnosti integrácie so systémami Self-care či inými webovými aplikáciami. Pre technickú podporu zaisťujeme vystupovanie voči zákazníkovi menom operátora.