Nastroje .

Zoznámte sa s našimi nástrojmi

phonelink_ring

Hotline V praxi veľmi osvedčené riešenie pre servisné či „horúce linky“ – všade tam, kde je nutné mať istotu, že zákazník sa vždy dovolá a servis jeho požiadavku dokáže prijať, a to zvlášť v prípade horúcich liniek v režime 24/7. Vďaka tomu, že je volanie presmerované na PBX ústredňu, je možné s hovorom ľubovoľne pracovať: prehrať hlásenie, vytvárať fronty či skupiny volaní, prepájať hovory medzi technikmi, nahrávať hovory a pod. Veľmi užitočnou funkciou je možnosť presmerovať v mimopracovnom čase hovory na mobilné číslo technika, pri zachovaní všetkej funkcionality celého systému a jeho výhod.

Linia serwisowa o wysokiej dostępności

  • veľmi vysoká dostupnosť a spoľahlivosť celého systému
  • uvítacie hlásenia, fronty volaní, zvonenie v skupine, prepájanie, nahrávanie hovorov
  • monitoring, testy, štatistiky volaní
  • režim pre volania v mimopracovnom čase
  • e-mailové a SMS notifikácie o prípadných zmeškaných hovoroch
  • nastavenie a správa systému sa vykonáva vzdialene – bez nutnosti fyzického zásahu
Bežná prevádzka v pracovnom čase
Servisné číslo presmerované na SIP číslo pomocou GSM modemu. Volanie prechádza primárnou linkou do ústredne servisu. Tam môžu nastať ľubovoľné scenáre: môže sa napr. prehrať úvodné hlásenie, telefóny môžu zvoniť v skupine, hovor môže čakať vo fronte hovorov a pod.

Variant prevádzky v mimopracovnom čase
Veľmi užitočná funkcia, ak napr. jeden z technikov drží pohotovosť na telefóne. Všetky vyššie uvedené funkcie ústredne sú zachované, hovor vybavuje technik bez nutnosti toho, aby bol fyzicky prítomný na pracovisku, zákazník nezaregistruje rozdiel.

Čiastočný výpadok V prípade nasledujúcich situácií:

  • výpadok primárnej linky / SIP trunku
  • výpadok jedného z operátorov
  • výpadok (odstávka) primárneho uzla
zostáva celý systém plne funkčný, hovory prebiehajú sekundárnou linkou. Podľa nastavenia je možné ich, rovnako ako vyššie, smerovať na servisný tím alebo na technika na pohotovosti.
Úplný výpadok
V prípade výpadku celého PBX klastra či oboch liniek je možné pomocou vzdialeného prístupu (skriptom) presmerovať volania priamo v GSM modeme. Zákazník volá stále rovnaké číslo servisnej linky, dovolá sa na mobilné číslo servisného technika, servisná linka tak zostáva funkčná a dostupná.