Implementácia serverových služieb .

Správa serverov, správa počítačových sietí, outsourcing

Spoľahlivé firemné riešenia Task Real

storage

Správa serverov

Zaistenie správy servera považujeme za neoddeliteľnú súčasť vlastnej dodávky servera. Cieľom je zaistiť maximálnu spokojnosť zákazníka s dodaným riešením a poskytnúť tesnú väzbu pre ďalší rozvoj realizovaného riešenia. Služba správy serverov je určená spoločnostiam bez rozdielu veľkosti – správu serverov zaisťuje buď v plnom rozsahu, alebo iba v režime vyššej systémovej podpory, keď IT správca zákazníka, ktorý sám zaisťuje bežné prevádzkové úkony, sa obracia na našu technickú podporu až v prípadoch odbornejších úkonov.

 • pravidelné mesačné preventívne prehliadky (predikcia rizík a predchádzanie ich vzniku)
 • bezpečnostné aj priebežné aktualizácie softvéru
 • monitoring dostupnosti a stavu serverov
 • napojenie serverov na centrálny servisný systém (pravidelné zálohovanie konfigurácie a stavu, evidencia inštalovaných verzií SW atď.)
 • služba zahŕňa ďalšie činnosti spoločné so správou počítačových sietí

network_check

Správa počítačových sietí

Formou outsourcingu poskytujeme službu správy počítačových sietí. Táto služba je určená pre malé a stredné spoločnosti, ktoré nezamestnávajú vlastných IT správcov či nemajú žiadneho zamestnanca, ktorý by túto činnosť zaisťoval napr. formou kombinovanej pracovnej náplne. Služba je určená zároveň pre tie spoločnosti, ktoré požadujú garantovanú kvalitu a dostupnosť služieb alebo sa chcú sústrediť výhradne na vlastný predmet podnikania.

Služba zahŕňa nasledujúce činnosti:

 • Služba zahŕňa nasledujúce činnosti:
  • priebežná údržba HW a SW vybavenia zákazníka (preventívne prehliadky, aktualizácie, profylaxie, ...)
  • riešenie prevádzkových incidentov (poruchy a havárie)
  • riešenie zmenových požiadaviek (zasieťovanie novej kancelárie)
  • technická a konzultačná podpora
  • dodávky ICT vybavenia (PC, notebooky, sieťové prvky, ...)
  • dodávky spotrebného materiálu (tonery, dátové nosiče, ...)
  Služba zahŕňa nasledujúce oblasti:
  • správa klientskych staníc a periférií (tlačiarne, skenery, ...)
  • správa sieťovej infraštruktúry (switche, routery, wifi AP a pod.)
  • správa serverov – pozri vyššie
  • správa IP telefónie (voliteľne)
check_circle

Outsourcing

Outsourcingom sa všeobecne rozumie vyčlenenie interne zaisťovaných služieb a procesov na externého poskytovateľa.
Výhody outsourcingu pre zákazníka:

 • garantovaná dostupnosť servisných technikov
 • dostupnosť tímu špecialistov
 • znalosť najnovších technológií
 • prenesenie rizík na poskytovateľa
 • odstránenie nákladov na zamestnávanie vlastného správcu ICT0