ΕΡΓΑΛΕΙΑ .

Γνωρίστε τα εργαλεία μας

ic_storage

TASK Solution Server Το Task Real Server έχει σχεδιαστεί για εταιρείες κάθε μεγέθους με ποικίλες ανάγκες, στις οποίες μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη λύση με υψηλό επίπεδο υποστήριξης υπηρεσιών, η οποία είναι μία από τις βασικές φιλοσοφίες της εταιρείας.

Ολοκληρωμένη λύση διακομιστή

  • ολοκληρωμένη ασφάλεια εταιρικού δικτύου
  • υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και τεχνική υποστήριξη
  • ενοποιημένη διαχείριση διεπαφής ιστού
  • λεπτομερή ανάλυση της λειτουργίας επιλεγμένων υπηρεσιών
  • έχει αναπτυχθεί για το τσέχικο περιβάλλον
  • πλήρες αρθρωτό σύστημα

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση των λύσεων all-in-one, όπου στα πλαίσια ενός διακομιστή μπορούν να εγκατασταθούν όλες οι διαθέσιμες διαχειρίσιμες ενότητες από μία ενοποιημένη webadministrative διεπαφή, που είναι κατάλληλη ακόμα και για άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με την πληροφορική.

Για τις μεγάλες επιχειρήσεις μπορεί το LinuxBox Server να εφαρμοστεί με μία ή περισσότερες επιλεγμένες ενότητες προετοιμασμένα για την υψηλή απόδοση και το λειτουργικό φορτίο, ενδεχομένως προσαρμοσμένες σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις τους με πλήρη ενσωμάτωση στην υποδομή του εσωτερικού δικτύου. Για μέγιστη αξιοπιστία μπορεί ο διακομιστής να λειτουργήσει ως failover cluster.

Στους τηλεπικοινωνιακούς φορείς παρέχουμε τη webadministrative διεπαφή προσαρμοσμένη σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας ενσωμάτωσης με το σύστημα Self care ή με άλλες εφαρμογές του ιστού. Παρέχουμε τεχνική υποστήριξη για τον πελάτη εξ ονόματος του φορέα εκμετάλλευσης.