ΕΡΓΑΛΕΙΑ .

Γνωρίστε τα εργαλεία μας

settings_phone

Predictive dialer Ο Predictive dialer ανεξάρτητα από τον χειριστή σταδιακά καλεί τους τηλεφωνικούς αριθμούς με μια προκαθορισμένη σειρά (ομάδες αριθμών) και σε περίπτωση επιτυχίας (σύνδεση με τον αριθμό κλήσης) η κλήση θα συνδεθεί με το διαθέσιμο χειριστή και θα του εμφανιστούν πληροφορίες της καλούμενης επαφής μέσω ενός αναδυόμενου (pop-up) παραθύρου. Κάνοντας κλικ στο αναδυόμενο παράθυρο μπορεί να εμφανιστεί η κάρτα του πελάτη από το σύστημα πληροφοριών της εταιρείας. Όταν μία σύνδεση είναι επιτυχής τότε θα εμφανιστεί στη σειρά κλήσεων η δήλωση του αριθμού ως εκτελεσμένος και δεν καλείται εκ νέου (η καταγραφή γίνεται από τον χειριστή). Σε περίπτωση αποτυχίας(ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος, δεν υπάρχει ή δεν έχει απαντηθεί η κλήση) το σύστημα θα καταγράψει στη βάση δεδομένων την αποτυχία και συνεχίζει με τον επόμενο αριθμό. Η κλήση, σε αριθμό που δεν έχει απαντηθεί, επαναλαμβάνεται εκ νέου σε καθορισμένη ώρα της ημέρας και για συγκεκριμένο αριθμό προσπαθειών. Η απόδοση αυξάνεται κατά 43%!

Administracja

Διαχείριση της σειράς αναμονής για κλήση
 • πληρότητα, έναρξη παύση, εκκαθάριση σειράς αναμονής
 • υποστήριξη πολλαπλών παράλληλων σειρών αναμονής (κάθε ομάδα έχει τη δική της σειρά αναμονής)
 • δυνατότητα δημιουργίας προεπιλεγμένης ρύθμισης για ολόκληρη την σειρά αναμονής (βλέπε προφίλ κλήσεων στο .csv-Comma Seperated Values)
Εισαγωγή .csv αρχείων με δεδομένα κλήσεων
 • συγκεκριμένος εξερχόμενος αριθμός για την επαφή ή για ολόκληρη την εισαγωγή
 • ένας από τις λίστες των εξερχόμενων αριθμών (για μία επαφή ή ολόκληρη η εισαγωγή), ο αριθμός επιλέγεται τυχαία για την κάθε επαφή, προαιρετικά μπορεί να επιβληθεί ώστε να μην καλεί επανειλημμένα από τον ίδιο αριθμό
 • προφίλ κλήσης – αριθμός επαναλαμβανόμενων κλήσεων σε περίπτωση αποτυχίας, διάρκεια ήχου κλήσεως, ώρα της ημέρας που γίνεται η κλήση, κλπ.
 • κωδικός αναγνώρισης (επιχειρηματική περίπτωση/αρχείο, καλούμενη επαφή, κλπ.) για το σύνδεσμο στον πελάτη IS

Αυτόματη τηλεφωνική κλήση

 • απλούστευση της εργασίας και εξοικονόμηση χρόνου για τον χειριστή
 • αυτοματοποίηση των κλήσεων και καταγραφή των κλήσεων
 • επισκόπηση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση καθηκόντων
 • στατικά των χειριστών και των ομάδων
 • η απόδοση αυξάνεται κατά 43%!

Ενότητα χειρισμού

Pop-up
 • για κλήσεις που καλέσατε με dialer θα εμφανιστεί η πληροφορία σχετικά με τον καλούμενο αριθμό (όνομα επαφής, επιχειρηματική περίπτωση/αρχείο, διαφημιστική εκστρατεία, αριθμός κλήσεων κλπ.) βάσει δεδομένων που έχουν εισαχθεί από το .csv/IS
 • για τις υπόλοιπες εισερχόμενες κλήσεις μπορεί να ρωτήσει το IS στο κεντρικό κατάλογο επαφών ή σε άλλες βάσεις δεδομένων των πελατών στις πληροφορίες σχετικά με τον καλούντα.
 • για το web IS επιτρέπει να κάνετε κλικ σε συγκεκριμένη επιχειρηματική περίπτωση/αρχείο ή επαφή
 • για τα υπόλοιπα IS είναι δυνατή η επικοινωνία από τοπικό ή server instance IS
Pop-up για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome
 • δημιουργήθηκε ειδικά για το πρόγραμμα περιήγησης Chrome (προετοιμάζεται για την έκδοση Firefox)
 • εφαρμογή web – δεν χρείαζεται καμία πρόσθετη εγκατάσταση, εκτελείται όταν συνδεθείτε στο dialer
 • κατάλληλο για το webIS
Pop-up ως εφαρμογή
 • εφαρμογή για το Systray (Windows, Linux)
 • επιτρέπει να ανοίξετε συγκεκριμένη διεύθυνση URL (π.χ. για το webIS)
 • για τα υπόλοιπα IS είναι σε θέσει να εκτελέσει άλλα SW (τοπικά ή από τον server), ή μπορεί να εφαρμόσει άλλες ενσωματώσεις με το τοπικό σύστημα
Login Το Dialer σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με το IS πελάτη μέσω της διεπαφής του (π.χ. SOAP) ή απευθείας με το SQL server του IS πελάτη. Ωστόσο χρησιμοποιείται η αμφίδρομη επικοινωνία, π.χ.:
 • το dialer καταγράφει την κατάσταση της τερματισμένης κλήσης απευθείας στο IS (π.χ. για τις κλήσεις που δεν επιτυγχάνεται η σύνδεση, ότι η επαφή που καλέστηκε δεν υπάρχει, δεν απαντά κλπ.)
 • συλλογή πληροφοριών εισερχόμενων κλήσεων
 • εισαγωγή των επαφών στη σειρά αναμονής του dialer απεθείας από το IS