Εφαρμογή υπηρεσιών διακομιστή .

Διαχείριση του server, Διαχείριση δικτύου υπολογιστών, outsourcing

Αξιόπιστες εταιρικές λύσεις Task Real

storage

Διαχείριση του server (διακομιστής)

Η διασφάλιση της διαχείρισης του server θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της παράδοσης του server. Στόχος είναι να εξασφαλιστεί η μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη με τις παρεχόμενες λύσεις και η παροχή στενών δεσμών για την περαιτέρω ανάπτυξη της πραγματοποιηθείσας λύσης. Η υπηρεσία διαχείρισης του server προορίζεται για εταιρείες ανεξαρτήτως μεγέθους – εξασφαλίζει τη διαχείριση του server είτε πλήρως είτε μόνο σε λειτουργία υψηλότερης υποστήριξης του συστήματος, όπου ο διαχειριστής IT του πελάτη παρέχει συνήθεις εργασίες λειτουργίας και απευθύνεται στην τεχική μας υποστήριξη για τις περιπτώσεις των πιο εξειδικευμένων εργασιών.

 • Τακτικές μηνιαίες προληπτικές επιθεωρήσεις (πρόβλεψη κινδύνου και αποτροπή της εμφάνισής του)
 • ασφάλεια και συνεχείς ενημερώσεις λογισμικού
 • παρακολούθηση προσβασιμότητας και κατάσταση των servers
 • σύνδεση των servers με το κεντρικό σύστημα υπηρεσιών (τακτικά εφεδρικά αντίγραφα διαμόρφωσης και κατάστασης, καταγραφή εγκατεστημένων εκδόσεων SW κλπ.)
 • η υπηρεσία περιλαμβάνει και άλλες δραστηριότητες κοινές με τη διαχείριση του δικτύου υπολογιστών

network_check

Διαχείριση δικτύου υπολογιστών

Μέσω της εξωτερικής ανάθεσης παρέχουμε την υπηρεσία διαχείρισης δικτύου υπολογιστών. Αυτή η υπηρεσία σχεδιάστηκε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν δικό τους διαχειριστή πληροφορικής ή υπάλληλο που να διασφαλίσει τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για παράδειγμα με τη μορφή συνδυασμένων καθηκόντων εργασίας. Η υπηρεσία προορίζεται απευθείας για εκείνες τις επιχειρήσεις, που απαιτούν την εγγυημένη ποιότητα και διαθεσιμότητα υπηρεσιών ή θέλουν να επικεντρωθούν στο δικό τους αντικείμενο επιχείρισης.

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • τη συνεχή συντήρηση στον εξοπλισμό του πελάτη HW και SW (προληπτικοί έλεγχοι, ενημερώσεις, προφύλαξη (profylaxe), ..)
 • τη λύση λειτουργικών συμβάντων (βλάβες και ατυχήματα)
 • τη λύση στις απαιτήσεις τροποποιήσεων (δικτύωση νέου γραφείου)
 • την τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη
 • τις προμήθειες ICT εξοπλισμού (PC, notebooky, στοιχεία δικτύου, ..)
 • τις προμήθειες αναλώσιμων υλικών(τόνερ, μέσα δεδομένων, ..)
Η υπηρεσία περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς:
 • διαχείριση των σταθμών και τις περιφέρειες του πελάτη(εκτυπωτές, σαρωτές, ..)
 • διαχείριση υποδομών δικτύου(switches, router, wifiAP, κλπ.)
 • διαχείριση server– βλέπε παραπάνω
 • διαχείριση IP τηλεφωνίας (προαιρετικό)

check_circle

Outsourcing

Το Outsourcing σημαίνει γενικά την εξωτερική ανάθεση υπηρεσιών και διαδικασιών σε εξωτερικό πάροχο.


>Πλεονεκτήματα του outsourcing για τον πελάτη:
 • εγγυημένη πρόσβαση στους τεχνικούς υπηρεσιών
 • διαθεσιμότητα ομάδας ειδικών
 • γνώση της τελευταίας τεχνολογίας
 • μεταφορά κινδύνων στον πάροχο
 • εξάλειψη του κόστους με την πρόσληψη δικού σας διαχειριστή ICT0