ΕΡΓΑΛΕΙΑ .

Γνωρίστε τα εργαλεία μας

phonelink_ring

Hotline Στην πράξη μια αποδεδειγμένη λύση εξυπηρέτησης ή „καυτές γραμμές“ – εκεί που είναι απαραίτητη η διαβεβαίωση ότι ο πελάτης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να καλέσει και να δεχτεί η υπηρεσία το αίτημά του, ειδικά στο hotline σε λειτουργία 24/7. Επειδή η κλήση ανακατευθύνεται στα κεντρικά PBX, είναι δυνατό να εργαστείτε με την κλήση ελεύθερα: αναπαραγωγή φωνής, δημιουργία σειράς αναμονής ή ομάδες κλήσεων, μεταφορά κλήσεων μεταξύ των τεχνικών, ηχογράφηση κλήσεων κλπ. Μία πολύ χρήσιμη λειτουργία είναι η δυνατότητα εκτροπής των κλήσεων εκτός ωρών εργασίας στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του τεχνικού, διατηρώντας όλες τις λειτουργίες ολόκληρου του συστήματος και των πλεονεκτημάτων του.

Υψηλής διαθεσιμότητας γραμμή εξυπηρέτησης

  • πολύ υψηλή διαθεσιμότητα και αξιοπιστία ολόκληρου του συστήματος
  • μηνύματα χαιρετισμού, σειρές αναμονής, ήχοι κλήσεων στις ομάδες, μεταφορά, κλήσεων, καταγραφή κλήσεων
  • επιτήρηση, δοκιμές, στατιστικά κλήσεων
  • λειτουργία για κλήσεις εκτός ωρών εργασίας
  • ειδοποίηση μέσω email και SMS για τυχόν αναπάντητες κλήσεις
  • οι ρυθμίσεις και η διαχείριση του συστήματος εκτελείται εξ αποστάσεως – χωρίς την ανάγκη της σωματικής παρέμβασης
Κανονική λειτουργία κατά τις εργάσιμες ώρες
Ο αριθμός εξυπηρέτησης ανακατευθύνεται στο αριθμό SIP μέσω μόντεμ GSM. Η κλήση διέρχεται από την κύρια γραμμή στο κέντρο εξυπηρέτησης. Εκεί μπορεί να συμβεί οποιοδήποτε σενάριο: μπορεί π.χ. να υπάρξει η αναπαραγωγή του εισαγωγικού μηνύματος, να ακουστούν οι ήχοι κλήσεων των τηλεφώνων στις ομάδες, ή κλήση να αναμένει στη σειρά αναμονής κ.α.

Επιλογή λειτουργίας εκτός ωρών εργασίας
Πολύ χρήσιμη λειτουργία, αν για παράδειγμα ένας από τους τεχνικούς είναι σε κατάσταση αναμονής και ετοιμότητας με το τηλέφωνο. Διατηρούνται όλες οι προαναφερόμενες λειτουργίες του κέντρου, η κλήση χειρίζεται από τον τεχνικό χωρίς να είναι αναγκαία η σωματική παρουσία στο χώρο εργασίας, ο πελάτης δεν αντιλαμβάνεται τη διαφορά.

Μερική διακοπή της λειτουργίας
Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • διακοπή λειτουργίας της κύριας γραμμής / κορμός SIP
  • διακοπή ενός από τους χειριστές
  • διακοπή λειτουργίας (τερματισμός) του κύριου κόμβου

Πλήρης διακοπή λειτουργίας
Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ολόκληρου του PBX cluster ή και των δύο γραμμών είναι δυνατή με τη χρήση της απομακρυσμένης πρόσβασης (skcipt) η ανακατεύθυνση της κλήσης απευθείας στο μόντεμ GSM. Ο πελάτης εξακολουθεί να καλεί τον ίδιο αριθμό γραμμής εξυπηρέτησης, καλώντας στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του τεχνικού εξυπηρέτησης οπότε η γραμμή εξυπηρέτησης παραμένει λειτουργική και προσβάσιμη